Global Site    
Удължаване на гаранцията

ИЗВЕСТИЕ ЗА ДОБРОСЪВЕСТНО ОБРАБОТВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ

Последна актуализация: 19.04.2018

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Целта на това известие за добросъвестно обработване на потребителските данни ("Известие") е да ви информира за начина, по който МАКИТА БЪЛГАРИЯ ЕООД ("ние", "нас" и "нашите") ще обработва вашите лични данни като администратор на данни, както и за мерките и процесите, които сме въвели, за да осигурим адекватна защита. Предоставянето на такава информация е едно от изискванията на Общия регламент за защита на данните 2016/679 ("ОРЗД").
Настоящото известие не представлява договорни отношения между вас и нас и можем да го изменяме периодично.

2. ЗАКОННО ОБРАБОТВАНЕ

Ние ще обработваме вашите лични данни само:

(a) ако сте дали своето съгласие за това;
(b) ако обработването е необходимо, за да можем да ви предоставим нашите продукти или услуги;
(c) ако обработването е необходимо, за да можем да отговорим на ваше запитване;
(d) ако обработването е необходимо, за да можем да поддържаме взаимоотношенията с вас;
(e) ако обработването е необходимо, за да спазим законовите и нормативните изисквания

В случая на буква а) по-горе можете да оттеглите своето съгласие по всяко време, като за целта направите заявка, както е посочено в раздел 12 по-долу.

3. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС

3.1 Обработваме следните видове лични данни за вас:

(a) Вашето име, имейл адрес (и други данни за контакт) и дата на раждане;
(b) Информация за вашите продукти, регистрирани при нас;
(c) Подробности за вашите предпочитания за видовете маркетингови събития или материали;
(d) Подробности за достъпа ви до нашите уебсайтове (включително IP адрес);
(e) Вашите съобщения, отзиви или съдействие за потребителски проучвания и анкети.

3.2 Може да сте задължени да ни предоставите своите лични данни, за да можем да управляваме дейността и операциите си, да поддържаме взаимоотношенията си с вас, да ви предоставяме нашите продукти или услуги или да спазваме всички законови и нормативни изисквания. Ако не предоставите личните си данни, може да не сме в състояние да поддържаме взаимоотношенията си с вас или да ви предоставяме нашите продукти или услуги.

3.3 Ние се стараем да поддържаме точността и пълнотата на личните ви данни, които съхраняваме, за да бъдат всички ваши лични данни актуални. Можете обаче много да ни помогнете, като се свържете с нас своевременно, ако личните ви данни се променят или ако установите неточност във вашите лични данни, с които разполагаме (вижте раздел 9 по-долу). Не носим отговорност за каквито и да било загуби, произтичащи от неточни, неистински, недостатъчни или непълни лични данни, предоставени от вас.

4. КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ.

Обикновено събираме ваши лични данни от информацията, която предоставяте в хода на вашите отношения с нас. Обикновено това е чрез имейли и друга кореспонденция, която ни изпращате, формуляри и документи, използвани при вашата регистрация за получаване на маркетингови и пазарни новини, информация, използвана при вашата регистрация за достъп до нашите продукти или услуги.
Също така може да събираме ваши лични данни от други наши компании от групата, от наши дилъри или търговци на дребно, от издатели на списания, PR фирми, архиви на правителствени агенции и социални медии.

5. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ще обработваме вашите лични данни във връзка с управлението на взаимоотношенията ни с вас и предоставянето на нашите продукти и услуги за следните цели:

(a) за да ви предоставим поисканите продукти или услуги;
(b) за да отговорим на ваши съобщения, адресирани до нас;
(c) за да управляваме нашата гаранция за продуктите, регистрирани от вас;
(d) за да ви предоставим рекламни и маркетингови материали за нашите продукти и услуги, които според нас може да ви заинтересуват;
(e) за да управляваме, развиваме и подобряваме нашата продуктова гама, услуги, магазини, информационни системи и уебсайтове;
(f) за наблюдение и оценка на спазването на законите и нашите политики и стандарти;
(g) за спазване на законовите и нормативните задължения и изисквания навсякъде по света, включително отчитане пред и/или одит от национални и международни регулаторни органи;
(h) за проверки за пране на пари, за финансови и кредитни проверки и за предотвратяване и разкриване на измами и престъпления;
(i) за административни цели във връзка със сигурността и достъпа до нашите уебсайтове и приложения;
(j) за изпълнение на съдебни разпореждания и упражняване и/или защита на наши законни права;
(k) за всякакви други законни бизнес цели; и
(l) за всяка друга цел, ако се разрешава или изисква от други приложими закони или разпоредби.

6. МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕХВЪРЛЯНИЯ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни могат да бъдат прехвърляни (включително използвани или съхранявани) в държава или територия извън Европейското икономическо пространство ("ЕИП"), включително в държави, чиито закони не предлагат същото ниво на защита на личните данни, каквото е осигурено в ЕИП. В частност, може да споделяме вашите лични данни с нашите компании от групата извън ЕИП, включително в Япония и др. Ще направим необходимото всички такива международни прехвърляния да бъдат предмет на подходящи или съответстващи предпазни мерки според изискванията на ОРЗД. Можете да получите копия от съответните документи с предпазни мерки, като подадете заявка, както е посочено в раздела 12 по-долу.

7. КОГА МОЖЕМ ДА РАЗКРИЕМ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние не извършваме и няма да осъществим продажба, отдаване под наем или обмен на ваши лични данни. Ще разкриваме ваши лични данни само пред следните получатели:

(a) нашите компании от групата;
(b) трети лица, които обработват вашите лични данни от наше име (като например нашите доставчици на информационни системи, включително доставчици на облачни услуги);
(c) което и да е трето лице, на което сме възложили или прехвърлили наши права или задължения;
(d) всеки потенциален купувач в случай, че продадем част от нашата дейност или активи; и
(e) всяка държавна структура, регулаторна агенция, правоприлагащ или борсов орган или съд, когато сме длъжни да извършим това по силата на действащите закони или по тяхно искане.

8. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ангажираме се да предпазваме и защитаваме вашите лични данни и ще прилагаме и поддържаме подходящи технически и организационни мерки, за да осигурим адекватно ниво на защита за вашите лични данни срещу неволно или неразрешено унищожаване, загуба, промяна, разкриване или достъп.

9. ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ

9.1 Ако желаете да:

(a) актуализирате, промените, изтриете свои лични данни или да получите копие от вашите лични данни, които съхраняваме; или
(a) да ограничите или прекратите използването от наша страна на вашите лични данни,
можете да поискате това, като се свържете с нас, както е посочено в раздел 12 по-долу.

9.2 Във всяка от изброените по-горе ситуации можем да изискаме да докажете своята самоличност, като ни предоставите копие от валиден документ за самоличност, за да спазим изискванията си за сигурност и да предотвратим неупълномощено разкриване на данни.

10. КОЛКО ДЪЛГО ЩЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ще съхраняваме вашите лични данни само дотогава, докато е необходимо, за да изпълнят целта, за която са събрани, или за да бъдат изпълнени законовите и нормативните изисквания или изискванията на вътрешната политика.

11. КАК АКТУАЛИЗИРАМЕ ИЛИ ПРОМЕНЯМЕ ТОВА ИЗВЕСТИЕ ЗА ДОБРОСЪВЕСТНО ОБРАБОТВАНЕ

Можем да променим или актуализираме части от настоящото известие, за да поддържаме съответствие с изискванията на приложимите закони и разпоредби или след актуализация на нашите вътрешни практики. Ще направим това, като актуализираме настоящото известие в сайта www.makita.bg Не е задължително да бъдете пряко уведомени за извършването на такава промяна. Ето защо, моля редовно проверявайте това известие, за да сте напълно наясно с всички промени или актуализации.

12. КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Ако имате някакви въпроси относно съдържанието на настоящото известие или относно вашите лични данни или желаете да подадете заявка във връзка с вашите лични данни, моля свържете се с нас, като използвате данните за контакт по-долу:
Имейл: office@makita.bg
Пощенски адрес: Длъжностно лице по спазването на изискванията за защита на личните данните, 1186 София, ул. Околовръстен път № 373.

13. КАК ДА ПОДАДЕТЕ ОПЛАКВАНЕ ПРЕД РЕГУЛАТОРНИЯ ОРГАН

Имате право да подадете оплакване до нашия регулатор за защита на данните, ако считате, че сме нарушили правата ви по отношение на защитата на данните. Нашият регулатор за защита на данните е Комисия за защита на личните данни.Нашата политика за "бисквитки"

Като повечето други уебсайтове "Warranty.makita.eu" може да съхранява или извлича информация от вашия браузър най-вече под формата на "бисквитки". "Бисквитките" са индустриален стандарт и повечето големи уебсайтове ги използват. "Бисквитката" представлява малък текстов файл, който нашият уебсайт може да запамети в компютъра ви като средство за запомняне на вашите предпочитания. Можете да откажете използването на "бисквитки", като изберете подходящите настройки в браузъра си, но имайте предвид, че ако направите това, може да не получите достъп до пълната функционалност на този уебсайт.

Нашият уебсайт използва Google Analytics – услуга, която предава данни за трафика в уебсайта към сървърите на Google. Google Analytics не идентифицира отделните потребители и не свързва вашия IP адрес с други данни, съхранявани от Google. Използваме отчетите, предоставени от Google Analytics, за да анализираме трафика в уебсайта и използването на уебстраниците.

Чрез използването на този уебсайт давате съгласието си данни за вас да бъдат обработвани от Google по начина, описан в Декларацията за поверителност на Google (http://www.google.com/policies/privacy/)

Април 2018


© 2018 Makita International Europe