www.makita.rs    Global Site    
Produženje garancije

Registracija korisnika

Sa korisničkim imenom i lozinkom možete da pristupite svojoj ličnoj strani za registraciju. Vaša e-adresa će se koristiti za obaveštenje o potvrdi i ukoliko zaboravite lozinku.

Molimo ne upotrebljavajte neobične znakove, i lozinka mora da sadrži najmanje 6 znakova. Zapišite korisničko ime i lozinku i sačuvajte ih na sigurnom mestu.

 

E-Mail* (= korisničko ime) Unos neophodan
Lozinka*
Unos neophodan Najmanje 6 znakova
Ponovite lozinku* Unos neophodan druga lozinka
Firma*
Unos neophodan
Ime*
Unos neophodan
Prezime* Unos neophodan
Ulica*
Unos neophodan
Poštanski broj*
Unos neophodan
Grad*
Unos neophodan
Zemlja*
Telefon
Faks
Mobilni
  Polja obeležena sa * su obavezna

Svestan sam da kompanija Makita d.o.o. obrađuje moje lične podatke:  ime i prezime, adresu, e-mail adresu, broj telefona.

Ja eksplicitno dozvoljavam i slažem se da kompanija, kao upravnik sakupljenih ličnih podataka, može koristiti i obrađivati iste, koje su stečene u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, u svrsi definisanoj u nastavku.
Menadžer obrađuje lične podatke klijenata iz prethodnog stava, za svrhe kao:

  • Upravljanje odnosima i marketingom, koje uključuje upravljanje bazom podataka i slanje ponuda putem obične pošte, e-pošte ili telefona;
  • Marketing aktivnosti, uključujući reklamiranje putem različitih komunikacijskih kanala, kao što su obična pošta, e-mail, tekstualne poruke putem mobilnih telefona, telefonski pozivi, društvene mreže i slično.

Svi uslovi za obradu podataka dostupni su na www.makita.rs.

Da, pročitao/la sam Odredbe o zaštiti podataka i saglasan/na sam da se sačuvaju moji podaci.

>> Pogledati Odredbe o zaštiti podataka

 


© 2022 Makita International Europe